Dogmaraton Paws on Fire

Místo konání: Krmelec Vlaška - Dobříš
Termín: 5.5.2018

Čas: 7:30–18:30

Trasa měří přibližně 43km. Počítejte s různými typy terénu - lesní pěšiny, zpevněné i nezpěvně cesty, asfalt, štěrk, kamení (ano, výčet je tu záměrně, aby se každý mohl rozhodnout, zda po takové trase vůbec chce jít). Části trasy prochází i zastavěnou oblastí, kde je nutné dbát zvýšené opatrnosti a nezapomínat uklízet po psech.

Psovod je se psem spojen buď postrojem a vodítkem připevněným k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě, ani v areálu startu/cíle a v jeho bezprostředním okolí). Stáří psa v den startu musí být alespoň 12 měsíců.

Propozice - Facebooková událost