KURZ: Základní provozní poslušnost - II.

Místo konání: Psí škola Arka
Termín: 17.6.2017

Čas: 10:00–16:00

Bez ohledu na věk, plemeno či temperament psa by každý pes měl umět základní povely pro bezpečné soužití s člověkem. Základní povely jsou důležité z hlediska:
- bezpečí zvířete
- bezpečí okolí
- komunikace mezi člověkem a psem
- ochota psa spolupracovat s člověkem

Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky v práci se psem. Výchova a výcvik pozitivní motivací.

OBSAH KURZU:

A - Teorie (úvodní hodina)
Co vše pes potřebuje
Proč je trénink (výcvik a výchova důležitá)
Základy držení psa
Jak se pes učí
Jak myslí pes
Motivace psa a jak s nimi pracovat
Signál pro odměnu (např. klikr) a proč je důležitý
Jak psa něco naučit (techniky tvarování)
Plánování (co vše musím mít připravené a fázování cviků)

B - Praktické cvičení
Základ komunikace se psem - zavedení signálu pro odměnu
Oslovení psa (reakce na jméno a pozornost na psovoda)
Polohy (sedni, lehni, stůj)
Přivolání
Chůze na vodítku
Zůstaň
Místo
Cviky dle přání klienta

ORGANIZACE:
Kurz je složen celkem ze 7 lekcí. První lekce obsahuje i teoretickou úvodní přednášku, abychom získali i základní teoretické dovednosti. V praktickém výcviku se budeme věnovat daným tématům dle úrovně konkrétního psa a psovoda. Veškeré metody budou ihned komentovány a především vysvětlovány principy, proč se to ten pes tímto způsobem naučí, anebo naopak, proč tato metoda nefunguje. Na place je vždy jeden pes a psovod (pokud nebudeme cvik upevňovat či zatěžovat) a ostatní uvidí jeho progres a postupy. Toto pozorování a vysvětlování u dalších psů a psovodů Vám opět pomůže vstřebat potřebné informace pro výcvik a výchovu Vašeho psa. Budete s Vaším psem ve výcvikové lekci vždy trénovat min. 2x. První kolo si vždy ukážeme, jak jste trénovali doma a jak jste pokročili a ve druhém kole se budeme zabývat novými tématy. Takže z každé lekce odcházíte sami s procvičeným psem a zároveň s informacemi nabytých z pozorování svých kolegů.

Součástí je i vytvoření FB skupiny poue pro účastníky kurzu, aby jste měli celou dobu ONLINE podporu, jak trenérů, tak Vašich kolegů. Samozřejmostí jsou dotazy, videa, fotky a další materiály.

Facebooková událost