Říjnové dogdancingové zkoušky v Boudě

Místo konání: Kynologická hala Bouda
Kontakt: anna@vboude.cz
Termín: 23.10.2016

Čas: 10:00–15:00

Od 1. 1. 2016 je povinnost mít křížence a psy bez PP, se kterými se chce jejich majitel účastnit závodů a zkoušek DDCCR, zaregistrované v registru psů bez průkazu původu. Na zkoušky ani závody nebude vpuštěn pes bez PP, který nemá vystavený výkonnostní průkaz psa bez prokázaného původu.

Kontrola identifikace (čip/tetování) bude prováděna při prezenci u každého týmu (PP i bez PP, kříženci). V případě, že nebude čip nebo tetování zkontrolovatelné, nebude tým vpuštěn na zkoušku/závod. V případě agresivity nebo bázlivosti (při které nebude možno zkontrolovat čip/tetování) bude tým diskvalifikován. Rozhodčí má právo si čip/tetování překontrolovat po odcvičené sestavě/zkoušce.

Kde

- Kynologická hala Bouda, Průmyslová 1497, Praha 10

Povrch

- umělá tráva, rozměry taneční plochy 12m x 14m, rozhodčí budou posuzovat z kratší strany.

Rozhodčí

- Anna Říhová, Petra Malá (změna rozhodčích vyhrazena)

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST