LOMSKÝ TROJBOJ 2016

Místo konání: Kynologické cvičiště Lom u Litvínova
Kontakt: osa-lomaci@seznam.cz
Termín: 30.7.2016

Čas: 8:00-17:00

Přihláška: zasílejte na e-mail

předloha zde (na poslední stránce)

Uzávěrka přihlášek: 27.7.2016

Startovné: 

  • 250,- za prvního psa (začátečníci, pokročilí)
  • 200,- za druhého a dalšího psa jednoho psovoda (začátečníci, pokročilí)
  • 80,- tuneliáda

Startovné splatné na účet: 1911581103/0800, variabilní symbol – vaše tel.číslo, do zprávy napište jméno psovoda

Program:      

8:00 – 8:45 prezence

9:00 zahájení

Kategorie:     

  • Tuneliáda – samostatný běh pouze pro pejsky kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou zúčastnit soutěže začátečníků ani pokročilých. V tomto běhu budou pouze tunely.
  • Začátečníci – tato kategorie bude mít 3 běhy – tunelový běh (jiný než tuneliáda), jumpingový běh a běh se zónovými překážkami. V této kategorii nebude použita houpačka, kruh, slalom, skok daleký a látkový tunel. Výška překážek v této kategorii – S 25cm, M 35cm a L 55cm. V přihlášce prosím uveďte na jaké výšce překážek budete závodit.
  • Pokročilí – tato kategorie bude mít 3 běhy – tunelový běh (jiný než tuneliáda), jumpingový běh
    a běh se zónovými překážkami. Výška překážek v této kategorii – S 30 cm, M 40cm a L 60cm. V přihlášce prosím uveďte na jaké výšce překážek budete závodit.

Zvažte prosím dobře schopnosti a dispozice vašeho pejska a podle toho vyberte kategorii a velikost překážek.

Hodnotit se budou jednotlivé běhy a součty v jednotlivých kategoriích.

Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu závodníků sloučit velikostní kategorie.

Počet účastníků omezen!

Podmínky účasti:

  • psi musí být klinicky zdraví s platným povinným očkováním. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání. Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za zranění, ztrátu nebo úhyn psa.

Zázemí: na cvičišti není pitná voda, toalety budou zajištěny formou toi-toi, drobné ale výborné občerstvení bude zajištěno

Ozvučení a zpracování výsledků bude v režii Agility CzechTech PM&MS

Facebooková událost