KUZMA – kurz zodpovědného majitele městského psa

Místo konání: policejní areál Ostrava Hulváky
Termín: 2.4.2014

Čas: 15:30 - 17:00

Kurz se bude realizovat ve sportovním policejním areálu Ostrava Hulváky a to ve dvou bězích: od 2. dubna 2014 do 25. června 2014 a od 10. září 2014 do 12. listopadu 2014 v době od 15:30 hod. do 17:00 hod. Kurz je zdarma přístupný všem mladým psovodům ve věku od 12 do 18 let, kteří se potýkají s neposlušností svých čtyřnohých mazlíčků (např. nepřibíhá na přivolání, neposlouchá nebo je agresivní). Vzhledem k individuálnímu přístupu jsou jednotlivé běhy kapacitně omezeny. Řádně vyplněnou přihlášku (přístupná na internetu www.policie.cz sekce Krajské ředitelství policie Ostrava) zasílejte nejpozději do 26. března 2014 na adresu: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Preventivně informační skupina, ul. 30 dubna 24, Ostrava.Kurz vedou zkušení policejní psovodi, kteří pejskařům dají cenné rady a informace, jak se psem pracovat. Ovladatelnost svého psa si účastníci kurzu vyzkouší i na překážkách. Seznámí se mimo jiné i s policejní prací. Noví účastníci budou mít také oporu v asistentech (absolventi předchozích kurzů), kteří pomáhají překonat první ostych s komunikací s policisty. Snažíme se, aby se naši absolventi profilovali jako psovodi, kteří:
• si plně uvědomují zodpovědnost za svého psa
• chovají se ohleduplně ke svému okolí
• jsou schopni samostatně předcházet konfliktním situacím

Úkolem kurzu je naučit majitele psa porozumět svému zvířeti. Na tomto základě pak dovést tento „tým“ k souhře, vedoucí ke spolehlivé ovladatelnosti psa v běžném městském provozu. Dále schopnost předvídat reakce zvířete v nejrůznějších denních situacích a dokázat na ně adekvátně reagovat.
Náplní kurzu je nejen teoretická příprava např. pes a paragrafy, seznámení se s prací policejních kynologů, základy první pomoci u psů, ale i praktický výcvik zejména nácvik ovladatelnosti psa za pohybu na místě, chůze u nohy v běžných situacích, nácvik přivolání psa v různých situacích i za působení rušivých vlivů, návyk na pohyb mezi jinými psy a ve skupině osob při zachování plné poslušnosti apod.
Každý kurz je ukončen přezkoušením jednotlivých frekventantů a jejich psů. V případě vyhovění stanoveným podmínkám je účastníkům předán certifikát absolventa. Pro nejúspěšnější se naskytne možnost předvést své „umění se psem“ společně na ukázkách služebních kynologů např. Den policie, který se bude konat dne 14. června 2014 na Slezskoostravském hradě.
Rodiče si mohou tímto způsobem ověřit, zda jejich dítko má trvalý zájem o kynologii. Ve všech kurzech se sešla skvělá parta dětí. Svůj volný čas tráví nejen na cvičáku, ale i na různých výletech. „Kuzmáci“ mají za sebou i vícedenní výlety, pod stanem v Jeseníkách, plné zážitků. Nebáli se vyrazit i na Slovensko. Pokořili Velký Rozsutec nebo slovensko-polskou Babí horu. Účastníci spolu pravidelně komunikují nejen na webových stránkách www.kuzma.wbs.cz (které si založili sami), ale i na facebooku. Do kurzu se vracejí i absolventi s další generací svých mazlíčků.


Další informace zde.