I. Highway to Hell

Místo konání: Farma Ptýrov u Mnichova Hradiště
Termín: 11.12.2015 - 12.12.2015

Čas: 17:00

Datum a místo konání:
11.-12.12.2015
Farma Ptýrov u Mnichova Hradiště

Povrch: písek a geotextilie
Rozhodčí: Petr Dostál (CZ)
Přihlášky a platby:
Pro členy KAČR:

  • 550 Kč 1.pes / 2dny
  • 500 Kč 2.pes / 2dny
  • 300 Kč 1. pes / 1den
  • 250 Kč 2. pes / 1den

Bankovním převodem na číslo účtu: 2112058863/2700
Jako spec. symbol platby použijte číslo přihlášky, které vám systém přidělil. (Pokud máte více psů, napište tam všechna čísla a oddělte je čárkou, nebo lomítkem)
Jako variabilní symbol použijte číslo: 12

  • Nečlen KAČR + 100 Kč za tým na den.

Při platbě na místě se startovné navyšuje o 100 Kč.
Startovné (Po uzávěrce nevratné!)

Přijato bude prvních 100 startujících (pátek) 100 startujících (sobota) se zaplaceným startovným.

PROPOZICE + PŘIHLÁŠENÍ