Škola hrou v Brně,nejen obrany

Termín: 1.11.2015

Čas: 15:00

Trénink především obran,po předchozí domluvě je možnost i poslušnost,včetně řešení nežádoucího chování.

Minimální počet cvičících účastníků je 6.

Uzávěrka přihlášených je v sobotu ve 21.hodin
Vzhledem k tomu,že se někdo přihlásí případně i přes telefon,je možné, že se akce bude konat aniž by zde všech 6 přihlášených bylo.
Proto doporučuji v sobotu ve 22.hodin zjistit zda je událost stále vypsána.

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST