Hodnocení organizace Veterinární ordinace Gross Bohuslav, MVDr.