Hodnocení organizace Veterinární ordinace Kuřítka Bedřich, MVDr.