Hodnocení organizace Veterinární ordinace Keňová Šárka, MVDr.