Hodnocení organizace Veterinární ordinace Čeperka, veterinární patologie