Hodnocení organizace Veterinární ordinace Křížová Tereza, MVDr.