Otevřené mistrovství mládeže a junorů MSKS 2017

Místo konání: Zbraslav u Brna
Kontakt: terka.baselova@seznam.cz
Termín: 7.10.2017 - 8.10.2017

Čas: 7:00

Kategorie: ZVV1, APr1, UPr1, SPr1, IPO1, IPO2, IPO3, ZZO bez speciálních cviků, ZZO 1

Vedoucí akce: Tereza Baselová
Rozhodčí: Jan Strach, Jiří Barát
Figuranti: Vojtěch Konečný, Jaroslav Josefík
Podmínky účasti:
 Startovat může psovod pouze s jedním psem
 Dle počtu závodníků bude závod jednodenní nebo dvoudenní. Přesnější harmonogram bude zaslán včas před akcí.
 V dané kategorii musí být přihlášeni alespoň 3 psi, aby byla kategorie otevřena
 Pes musí mít splněnou minimálně zkoušku dané kategorie, ve které chce startovat a maximálně zkoušku o stupeň vyšší
 Řádně vyplněná přihláška s kopií potvrzení o vykonané zkoušce
 Při prezenci nutno předložit platnou členskou průkazku, výkonnostní knížku psa s PP či Průkaz psa BPP, očkovací průkaz s platným očkováním
 Každý pes musí být identifikován čitelným tetovacím číslem nebo čipem
 Háravé feny nutno nahlásit při prezenci
 V průběhu konání soutěže platí v celém areálu zákaz používání ostnatých či elektrických obojků a jiných donucovacích prostředků
 U kategorie ZZO při rovnosti bodů rozhoduje aport, los
 U kategorií IPO1 – 3, ZVV1 rozhoduje při rovnosti bodů obrana, poslušnost, los
 Uzávěrka přihlášek 30.9.2017

Facebooková událost