Závody v Obedienci- Labet cup

Místo konání: Pardubice -> ZKO Nemošice
Kontakt: obediencenemosice@seznam.cz
Termín: 26.6.2016

Čas: 8:00

Přihláška: prostřednictvím webu


Přihláška bude potvrzena po zaplacení startovného!!!
Platbu za startovné uhraďte na č.ú. 1339365038/3030 (Air bank)
Do poznámky pro příjemce uveďte „Labet cup“ a jako variabilní symbol telefonní číslo.
V případě neúčasti se startovné nevrací.
Uzávěrka přihlášek je 17. 6. 2016 nebo po naplnění kapacity.

Cena:

člen klubu Obedience CZ 400Kč
nečlen klubu Obedience CZ 500Kč
Maximální počet týmů je 30. 
Minimální počet týmů pro uskutečnění závodů je 14. 
Soutěž bude probíhat v souladu s platným zkušebním řádem obedience.

Labet cup- Závod se zápisem zkoušky je určený pro kategorie OBZ a OB1.
V případě zájmu bude otevřena kategorie OB2- minimální počet účastníků je 5.

Auta budou parkovat v zadní části areálu ZKO Nemošice. Parkovné 30Kč na místě. 

Pořadatel: Michaela Míčová (Ťuy Ťutinová)
Hlavní pomocník (pravá ruka slečny Ťuy Ťutinové): Veronika Brišová
Rozhodčí: Ladislava Richterová
Steward: Anežka Rybová 


Hlavní sponzor:

http://www.labet.cz/

Dalšími sponzoři: 

http://www.zverimex-sirius.cz/
http://www.haf-mnau.eu/
http://www.oknamarilan.cz/


Časový rozpis bude zveřejněný na webu po uzávěrce.
Začátek cca v 9.00, přesný harmonogram bude upřesněn dle počtu lidí přihlášených do jednotlivých tříd po uzávěrce.

Závodníci se mohou u nás těšit na kantýnu, která bude otevřená, na hezkou přírodu v okolí a na samotný areálu ZKO Nemošice, kde je plně vybavena budova se sociálním zařízením a k dispozici budou odkládací kotce pro psy. Hned vedle cvičiště protéká řeka Chrudimka, kde se psi mohou osvěžit.

Informace pro účastníky:
Každý účastník musí mít vystavenou VK, ověřenou klubem. Ověření je možné i v den závodu, pokud donesete PP nebo doklad o registraci psa bez PP.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozhodčího či stewarda.
Všichni psi účastnící se závodu musí být klinicky zdraví.
Musí být očkovaní proti vzteklině. Na místě proběhne kontrola očkovacích průkazů! Agresivní psi se nesmí účastnit soutěží Obedience.
Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.242/1992 v platném znění, zejména ve znění zákona 77/2004 Sb., se soutěží nesmí účastnit kupírovaní psi.
Každý účastník musí znát Zkušební řád Klubu Obedience.cz 
K nahlédnutí: OBZ- http://klub.obedience.cz/userFiles/obz-2016-v2.pdf
OB1- http://klub.obedience.cz/userFiles/zr_obe_2016_cz.pdf
Zkušební řád bude k nahlédnutí i na místě.

Facebooková událost