Jiří Ščučka - "Výcvikový víkendový kurz věnovaný agresivním a nežádoucím projevům u psů"

Místo konání: Farma Prak
Termín: 23.4.2016 - 24.4.2016

Čas: 9:00

Teoretické informace získané na semináři, se budeme snažit dostat do praxe a ukázat si, jak se chovat v nepříjemných situacích ať už vyvolaných naším, nebo cizím psem. Jak těmto situacím předcházet a naučit se je co nejrychleji vyhodnocovat.
Jak zaměřit trénink na posílení chování, které chceme u psa potlačit, nebo naopak posílit.

Kurz je určen nejen všem majitelům psů, u kterých se vyskytuje jakékoliv nežádoucí chování, nebo si nejsou jisti reakcí svého psa na situace, se kterými se setkáváme v běžném životě, ale i pro trenéry psů a pro majitele, kteří chtějí takovému chování u svých psů předcházet.

Mezi nežádoucí chování řadíme nejen agresivní projevy vůči jiným psům, nebo lidem, ale i separační úzkost, majetnické chování, strach, kompulzivně obsesivní chování, devastování věcí…..

Na výcvikový víkendový kurz bude volně navazovat letní výcvikový tábor, který bude celý věnovaný převážně této problematice….

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST