VELKÝ INSPIRAČNÍ KURZ PRO CANISTERAPEUTICKÉ TÝMY

Místo konání: Kulturní dům Ostrava Koblov
Termín: 14.2.2016 - 29.5.2016

Čas: 14:00 - 18:00

Canisterapie je terapií za asistence psa. Neměli bychom přitom tedy zapomínat, že pes je „jen“ součástí canisterapeutického týmu. K tomu, abychom dokázali poskytovat ve spolupráci se psem svým klientům kvalitní služby, nestačí, aby náš pes měl absolvovány povahové testy či zkoušky. Mnoho práce, úsilí, empatie, zápalu, nápaditosti, komunikace, organizačních schopností a dalších dovedností a vloh je třeba z naší lidské strany. Pes těžko vymyslí, co a jak budete konkrétně dělat. A právě v tom se Vám náš kurz pokusí pomoci. Posunout Vaši canisterapeutickou praxi na vyšší úroveň, podat Vám pomocnou ruku ve Vašich začátcích, inspirovat Vás k tomu konkrétnímu „co a jak“.

Čekají na Vás:

INSPIRACE - NÁPADY - NÁVODY

Přednostně se snažíme držet hesla, že v jednoduchosti je kouzlo. Pokud jste to totiž zatím nezjistili, tak brzy pocítíte, že během praxe jste psovi schopni věnovat jen cca 30 % své pozornosti (a někdy ani to ne). Veškeré aktivity by tak měly být ze psího pohledu snadné a dobře zvládnuté. To ale v žádném případě neznamená, že budete nuceni stále dělat jedno a to samé. Naopak! Nápaditosti jsou dveře stále otevřeny dokořán!
- jaké konkrétní aktivity můžete realizovat s klienty (individuální práce; skupinové terapie; různé věkové skupiny, zdraví klienti i s handicapem...)
- jaké a k čemu můžete využívat pomůcky, ať již kupované či vlastní výroby
- jak se učí psi i lidé „krok za krokem“ a jak pracovat s různou obtížností aktivit
- jak strukturovat canisterapeutickou „lekci/návštěvu“ (emoční ladění, udržení pozornosti...)
- jak využít psa jako motivačního prvku a jak vytvářet „libreto“ k aktivitám (proč to či ono má klient dělat)

TRÉNINK - SIMULACE CT PRAXE

Jak se říká „suchá teorie - zelený strom praxe“. Právě proto je důležité některé aktivity si předem vyzkoušet alespoň v simulované CT praxi. Ať už proto, že tím předejdete případné nehodě, ale především, že získáte jistotu v tom, co a jak udělat, aby se dostavil kýžený výsledek. 

- realizace konkrétních aktivit s figuranty (hledáme ideální provedení a aktivitu pro konkrétní CT tým a klienty)
- trénink komunikačních dovedností pro canisterapeuty (boj s nervozitou, srozumitelné uvedení aktivit, zpětná vazba...)
- bezpečnost především, aneb jak režírovat aktivity; co vše můžeme udělat pro minimalizování rizika „vyhoření“ psa; jak předcházet nebezpečným situacím a jak si udržet kontrolu nad děním (režie aktivit; empatie vůči psovi...)
Pro učení konkrétních dovedností CT psů od základní ovladatelnosti až pro triky prosím též zvažte účast v kurzu „Trénink dovedností CT psů“, který je cílen přímo na trénink psů.
Pokud se pídíte o odstavci „příprava na zkoušky“, tak vás můžeme ujistit, že o tom je celý kurz

CANISTERAPEUTICKÉ MINIMUM

- druhy a metody canisterapie 

- jaké cíle je možné při práci s klienty zvolit a jakými prostředky je můžeme naplňovat; proč je důležité stanovit si cíle
- co byste měli vědět o provozování canisterapie v ČR
- jak začít, jak se prezentovat vůči organizacím, ve kterých chcete působit

PROPOZICE + PŘIHLÁŠENÍ