Propagace na stránce "Naplňte misky"

Jak tato reklama, která zobrazuje velkoplošný banner (700x260px) a krmí pejsky v útulcích funguje?

1. Na stránce "Naplňte misky" se plniteli nejdříve se zobrazí pop-up banner po dobu 7s.

2. Po té se dole aktivuje tlačítko "Naplnit misku"

3. Plnitel skrze tlačítko "Naplnit misku"  připočte 0,1 misky k celkovému počtu misek za daný měsíc. Znovu může plnit opět až následující den.

4.Garance jednoho baneru je 11 000 zobrazení za 5 540,-bez DPH s tím, že reklamní pop-up je zobrazen přímo před očima plnitelů po dobu 7s. Získejte účinnou reklamu pro Vaše podnikání.

5. Naplněné misky posíláme za každý měsíc ve formě krmiva do útulků.  Naplňte misky - základní data

Typ zobrazení:

Délka zobrazení:

Počet rotujících bannerů:

Garance zobrazení 1 banneru:

Navštěvnost - zastoupení žen:

Cena za 11 000 zobrazení:

Cena za 3000 zobrazení:

Cena za 500 zobrazení:

Kdo jsme:

Co je projekt PesWeb, jak a proč vznikl:

Pop-up přes celou obrazovku (700x260px)

7s

max 9 

11 000x (unikátní o 20% méně)

85%

5 540,- bez DPH

1 490,- bez DPH 

290,-bez DPH

Nadační fond Psí Naděje

Portál o psech, sdružuje nabídku psů v útulcích z Čech a Moravy, další info o projektu zde.

Pro další informace nás prosím kontaktujte na martin@psinadeje.cz nebo na 603 119 039.

Kam jsme krmivo doposud poslali: