Podmínky a pravidla soutěží PesWeb

 • Pořadatelem soutěží PesWebu je společnost Elite Home s.r.o., se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34
  128 00 Praha 2, IČO: 28473680, zapsaná městským soudem v Praze, spisová značka: 144207 C (dále jen pořadatel)

 • Účastníkem soutěže se stává každý soutěžící s trvalým bydlištěm v České republice, který akceptuje pravidla soutěže.

 • Jeden soutěžící je oprávněn účastnit se soutěže pouze na základě uvedení požadovaných údajů. Uvedené údaje je každý soutěžící povinen vyplnit pravdivě. Nezbytnou podmínkou je potvrzení souhlasu s těmito Pravidly. Pokud soutěžící poruší toto ustanovení Pravidel, bude ze soutěže vyloučen bez nároku na získání výhry.

 • Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.

 • Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci pořadatele, ani jejich osoby blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která nesplňuje podmínky soutěže, výhra nebude předána.

 • Každá soutěž PesWebu je vyhlášena na určité období, které je uvedeno na stránce soutěže.

 • V každé soutěži se soutěží o 1 a více cen, které jsou odstupňované dle pořadí vylosování.

 • Šanci vyhrát jednotlivé ceny má soutěžící, který odpoví na všechny otázky správně.

 • Informace o tom, že uživatel vyhrál, je uvedena na stránce soutěže a zasílána na uvedený kontaktní e-mail. Ceny jsou pak výhercům rozeslány prostřednictvím zásilkové služby, či České pošty, a. s., případně k vyzvednutí na adrese Rašínovo nábřeží 34, Praha 2

 • Pokud výherce 14 dnů od zaslání informace o tom, že vyhrál, neposkytne kontaktní informace pro zaslání výhry,  výhra propadá ve prospěch pořadatele.

 • Ceny budou výhercům odeslány do 7 dnů od obdržení e-mailu o potvrzení o výhře, adresy pro doručení a telefonního čísla. 

 • Každý z výherců je po obdržení výhry povinen zaslat potvrzovací email o předání výhry. 

 • Jména vylosovaných účastníků soutěže budou zveřejněna na www.pesweb.cz.

 • Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v době probíhání soutěže změnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.

 • Na výhru nevzniká právní nárok a  není možné ji vymáhat právní cestou. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů.Odesláním odpovědi soutěžící souhlasí se zařazením, zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů pořadatelem v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.