Publikováno: 14.2.2024
0Ohodnotit
Autor: MVDr. Petra Orlovská
Zdroj: https://www.radaveterinare.cz
Foto: Archiv Rada veterináře
Sekce: Péče o zdraví psa

Prvním příznakem problémů s ocasem je skutečnost, že zvíře nepoužívá ocas jako obvykle. Dochází k částečné až k úplné ztrátě pohyblivosti, v některých případech naopak ke ztrátě povrchové a hluboké citlivosti.

Trauma spojené přímo s ocasem: lehké poranění

Příčina

Lehké trauma ocasu je většinou zapříčiněno úrazem. Stává se to třeba přivřením ocasu do dveří, přišlápnutím, zaseknutím ocasu v nějaké škvíře, nebo v plotě a v neposlední řadě pokousáním jiným zvířetem.

Příznaky

Po takovém traumatu je ve většině případů funkce ocasu zachována. Ocas může být bolestivý na dotek, to znamená, že není narušena povrchová ani hluboká citlivost. Zvíře ví, že ocas má na svém místě a že ho bolí.

První pomoc

Terapie od veterinárního lékaře

Léky proti bolesti a otoku.

Trauma spojené přímo s ocasem: těžší poranění - zlomenina ocasu

Příčina

Zlomenina ocasu je způsobená většinou zavřením ocasu do dveří od auta a nebo silným zaseknutím v nějaké škvíře, ze které jste museli zvířeti pomoci osobně.

Příznaky

Při větším rozsahu zranění dochází k částečné až úplné ztrátě pohyblivosti. Ocas je bolestivý při doteku i v klidu. V některých případech, kde dochází k úplnému zlomení, může ocas zneciltivět od zlomeného místa směrem ke konci ocasu.

První pomoc

Terapie

Ve většině případů jde o pouhé nalomení, které se řeší speciální dlahou na ocas a léky proti otoku a bolesti. Při rozsáhlém zranění, které zapříčiní doživotní nefunkčnost ocasu, veterinář zváží, zda je stav operabilní, nebo se přistoupí k amputaci.

Trauma spojené s páteří: vliv na ocas

Úrazy patéře jsou samostatnou kapitolou. Ráda bych zde ale poukázala na to, že ne jenom úrazy ocasu souvisí se samotným ocasem.

Příčina

K takovému typu úrazu dochází zpravidla tehdy, pokud na zvíře spadl těžší předmět, například dřevo v kůlně, venku v lese, spadla na něj nákupní taška aj.

Příznaky

Při tomto traumatu dochází k otoku, následnému utlačení míchy a ztrátě citlivosti ocasu, který vypadá jako by byl mrtvý a ke zvířeti vůbec nepatřil. Ve většině případů tedy dochází ke ztrátě citlivosti, tudíž ocas vašeho mazlíčka vůbec nebolí.

První pomoc

Další články najdete na:  www.radaveterinare.cz.

Kam dál: 

Potravinová alergie a intolerance u psů: příčiny, projevy a jak najít alergen

Jak pečovat o psí srst a předcházet jejímu zacuchání? Pomůže česání, koupele a správná výživa

Kdo může v České republice vystavovat průkazy původu psům?

5 způsobů jak přimět kočku cvičit

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...

0Ohodnotit