Transfůze krve

Význam krve

zpět do databáze

Krev je životně důležitá tekutina. V organismu přivádí živiny, kyslík a další látky (vitamíny, hormony,..) tkáním, odvádí zplodiny, reguluje teplotu, má velký význam při obraně organismu před infekcemi

Stejně jako u lidí je i u psů krev nenahraditelnou tekutinou a transfuze krve je v mnoha případech nezbytná pro léčbu a záchranu života psího pacienta.

Pro transfuzi je třeba získat krev od dobrovolných dárců. Veterinární kliniky potřebují pro své krevní banky vhodné dárce krve, psi musí být zdraví a většinou jde o střední, velká a obří plemena. O možnosti dárcovství se můžete informovat přímo na veterinárních klinikách, kde dostanete všechny potřebné informace, můžete se zaregistrovat, zjistíte, zda váš pes splňuje podmínky pro dárcovství...

 
Jak často a kolik krve se odebírá?

Teoreticky jsou psi schopni darovat krev každé tři týdny, ale většinou se kliniky přiklání k odběru jednou za šest měsíců, aby u psů nedocházelo ke stresu a nejkratší interval, který dodržují jsou tři měsíce. Psi přes 30kg živé váhy mohou darovat plnou dávku, což je cca 500mlilitrů. K odběru se používají odběrové jehly a vaky, které jsou vyráběné pro lidské dárce krve. Pokud je dárve před odběrem řádně vyšetřen a odběr správně proveden, nehrozí psovi žádné riziko. Někteří majitelé popisují u psa po darování jen lehkou únavu.

Krevní skupiny

Známým problémem, provázejícím transfúzi krve, je imunitní reakce příjemce vůči buňkám dárce. Tak jako u lidí mají také psi krevní skupiny. V současnosti je popsáno 8 systémů. Pro praxi je však významná zejména krevní skupina DEA 1.1 pozitivní a negativní. První podání krve většinou není spojeno se vznikem těžké posttransfuzní reakce, ale již několik dnů po podání transfúze se vytváří protilátky proti krevní skupině neshodující se s krevní skupinou příjemce a další podání krve v takovém případě je velmi rizikové. Proto by mělo každému podání transfúze předcházet vyšetření krve příjemce na krevní antigen DEA 1.1 a měla by být podána pouze odpovídající krevní skupina. Provedení tzv. křížové zkoušky v žádném případě nenahrazuje test na krevní skupinu psa.

Možnosti provedení transfúze

Darování krve se provádí buď do tzv krevních bank. Těch je ovšem ČR jen několik a navíc životodárnou tekutinu lze uchovat cca tři týdny. Výhodou je zpracování plné krve na krevní deriváty. Oddělením jednotlivých složek krve se získají produkty lépe využitelné pro specifické problémy a také jejich skladovatelnost je pak vyšší. Výhodou separace plné krve na jednotlivé složky, tj. erymasa a čerstvá zmražená plazma je jednak v možnosti specializovaného použití derivátu podle momentální indikace a také v tom, že u zamražené čerstvé plazmy není krevní skupina rozhodující. Jako dárci jsou využíváni pouze psi u nichž je pečlivě kontrolován jejich zdravotní stav.

Druhou možností je přímé darování, tj. odebírání plné krve do speciálních transfúzních vaků a poté podání příjemci přes transfúzní set. Pes velkého plemene může bez újmy darovat 400-500 ml krve. Toto množství je dostatečné, aby zachránilo život malého i středního psa na hranici vykrvácení.

Jak to funguje?

Pokud se přihlásíte a projdete podmínkami dárcovství, budete zařazeni do registru. Darování se provádí po dohodě s majitelem. Pejsek projde vyšetřením a zkontroluje se jeho očkovací průkaz.

Většinou mají psí dárci krve i výhody jako jsou různé dárečky. Výhod může být mnohem víc:

  •  váš pejsek bude mít pravidelnou kontrolu zdraví veterinářem
  •  pravidelné vyšetření krve
  •  stanovení krevní skupiny
  •  dárečky

Každá z klinik nabízí odlišné výhody nebo vyšetření zdarma. Nicméně hlavní odměnou je Váš dobrý pocit, že jste udělali něco dobrého vy spolu s Vaším psem pomáháte zachraňovat životy dalším psům, pomáháte v práci veterinárním lékařům a pomáháte jiným majitelům a jejich rodinám.