Připravili jsme pro Vás možnost reklamních (PR) článků, které slouží pro propagaci Vašeho zboží a služeb. Využijte toho, že tento portál je určen pro majitele a milovníky psů představte své zboží / služby. Článek postupně projde všechny 3 pozice na Homepage.

Každý PR článek je vložen mezi autorské články, tím je zajištěno, že jeho titulek a krátký popisek bude na portálu viděn. Pak už záleží na skutečném obsahu jak bude/nebude atraktivní pro čtenáře a jeho zájmy.

  • Každý článek (tedy i PR) je zobrazen v nejčtenější části homepage - vlevo pod menu, kde jsou zobrazeny vždy tři nejnovější články - viz obrázek dole. Touto sekcí postupně projde každý článek od první až po třetí pozici, podle toho jak jej budou postupně odsunovat novější články.

  • Článek je zařazen dle svého tématu do sekcí: Zajímavosti & Zábava, Pomoc pejskům, Zdraví, Výcvik a výchova, Chov psů, Sport, Cestování a ubytování.  Současně je zařazen do sekce Reklamní články (PR články). V obou těchto sekcích se zobrazuje jak na homepage, tak v rámci  sekce Články.

Abychom zachovali tématickou rozmanitost článků na PesWebu bude možné na minimálně 5 autorských článků, vložit jeden PR článek.  Pořadí článků se řídí pořadím, ve kterém budou přijaty redakcí.

Cena článku je 3000,-Kč bez DPH.

Délku článků redakčně neomezujeme, necháváme na organizaci, aby rozhodla, jak dlouhý článek chce uveřejnit. Ke každému článku je možno připojit 10 fotografií.

Všechny PR články přijímáme na adrese info@pesweb.cz. Současně si vyhrazujeme právo nepublikovat články, které jsou v rozporu s naším přesvědčením.

 

Pro další informace nás kontaktuje na martin@psinadeje.cz.

zpět "Reklama"