Pomoc Ukrajině

Faktury (s VS 333) spadající pod dlouhodobě vypsanou sbírku: Podpora útulku Friend

3.3.2022 - 53 882,-Kč - Materiální pomoc, krmivo, UAnimals, Pomoc Ukrajině

10.3.2022 - 74 852,-Kč - Materiální pomoc, krmivo, UAnimals, Pomoc Ukrajině

10.3.2022 - 41 542,-Kč - Materiální pomoc, krmivo, UAnimals, Pomoc Ukrajině

10.3.2022 - 41 542,-Kč - Materiální pomoc, krmivo, UAnimals, Pomoc Ukrajině

10.3.2022 - 109 122,-Kč - Materiální pomoc, krmivo, vlak Uzhorod, Pomoc Ukrajině

14.3.2022 - 25 694,-Kč - Útulek Barbos, Uzhgorod

14.3.2022 - 1 100,-Kč - Ukrajina, plaba za nakup přepravek pro transport

15.3.2022 - 3 139,-Kč - Úhrada fa - telefon, Help line Pomoc zvířatům UA

16.3.2022 - 6 000,-Kč - Přeprava krmiva, Lvov Ukrajina

18.3.2022 - 9 875,-Kč - Přeprava krmiva, Ukrajina

23.3.2022 - 37 958,-Kč - Útulek Barbos, Uzhgorod

23.3.2022 - 20 000,-Kč - Přeprava krmiva, kamion, pohonné hmoty, Uzghorod

25.3.2022 - 7 260,-Kč - Přeprava krmiva, Ukrajina

25.3.2022 - 1 815,-Kč - Přeprava krmiva, pohonné hmoty, Ukrajina

29.3.2022 - 23 999,-Kč - Mikročipy, Ukrajina, Uzghorod

29.3.2022 - 62 859,-Kč - Útulek Barbos, distribuce mat.pomoci,výstavba karant.kotců, Uzhgorod

31.3.2022 - 7 260,-Kč -Úhrada fa za lékarničky,  Ukrajina

4.4.2022 - 24 970,-Kč - Útulek Barbos, distribuce mat.pomoci, Uzhgorod

4.4.2022 - 34 104,-Kč - Rozkrmovací konzervy a vet.krmivo pro zachráněné psy útulek Borodyanka, Kyjev, Ukrajina

8.4.2022 - 75 349,-Kč - Útulek Barbos, distribuce mat.pomoci, očkování, vet.péče, Uzhgorod

11.4.2022 - 48 107,-Kč - Nákup vet.léčiv, Ukrajina

13.4.2022 - 25 082,-Kč - Útulek Barbos, distribuce mat.pomoci, očkování, vet.péče, Uzhgorod

21.4.2022 - 246 292,-Kč - Úhrada za krmivo, Ukrajina

29.4.2022 - 37 889,-Kč - Útulek Barbos, distribuce mat.pomoci, očkování, vet.péče, Uzhgorod

10.5.2022 - 7 877,-Kč - Úhrada fa za podpůrnou léčbu, útulek Borodyanka, Ukrajina

21.5.2022 - 25 594,-Kč - Přeprava krmiva, kamion,Uzghorod, VS 333

20.5.2022 - 20 297,-Kč - Přeprava krmiva, kamion,Kyjev, VS 333

20.5.2022 - 60 739,-Kč - Přeprava krmiva, kamion,Uzghorod, Zaporizhia, VS 333

20.5.2022 - 343 909,-Kč - Úhrada za krmivo, Ukrajina

2.6.2022 - 63 499,-Kč - Přeprava krmiva, kamion, Dnepropetrovsk

2.6.2022 - 31 750,-Kč - Přeprava krmiva, kamion,Uzghorod, VS 333

9.6.2022 - 49 985,-Kč - Úhrada za krmivo, Ukrajina

13.6.2022 - 20 759,-Kč - Přeprava krmiva, kamion,Uzghorod, VS 333

17.6.2022 - 27 923,-Kč - Přeprava krmiva, kamion,Uzghorod, VS 333

29.6.2022 - 10 386,-Kč - Úhrada za krmivo, Ukrajina

29.6.2022 - 8 470,-Kč - Přeprava krmiva - svoz pro Ukrajinu

13.7.2022 - 87 751,-Kč - Přeprava krmiva, kamion Dnepropetrovsk, VS 333