Hodnocení organizace Veterinární ordinace Sieberová Viktorie, MVDr.