Hodnocení organizace Veterinární ordinace Molnárová Henrieta, MVDr.