Hodnocení organizace Veterinární ordinace Místecká Helena, MVDr.