Hodnocení organizace Veterinární ordinace Sotona Radek, MVDr.