Hodnocení organizace Veterinární ordinace Mlejnský, MVDr.