Hodnocení organizace Veterinární ordinace Mac Rudolf, MVDr.