Hodnocení organizace Veterinární ordinace Říhová, MVDr.