Hodnocení organizace Veterinární ordinace Havlíček, MVDr.