Hodnocení organizace Veterinární ordinace Jeník Ivan, MVDr.