Hodnocení organizace Veterinární ordinace Malínek Ivan, MVDr.