Hodnocení organizace Veterinární ordinace Běleš Gustav, MVDr.