Hodnocení organizace Veterinární ordinace Piskovská Jana, MVDr.