Hodnocení organizace Veterinární ordinace Krys František, MVDr.