Hodnocení organizace Veterinární ordinace Huňáčková Petra, MVDr., Veterina U tlapiček