Hodnocení organizace Veterinární ordinace Molcarová Václava, MVDr.