Hodnocení organizace Kastrační centrum - Krátká Milena, MVDr.