Hodnocení organizace Veterinární ordinace Bank Anatólii, MVDr.