Ucho? Jaký ucho?

  •  Ucho? Jaký ucho?

Více tady: http://www.ukocouradoma.cz/ucho-jaky-ucho/