Kastrace toulavých zvířat? Ne vždy!

Publikováno: 4.2.2015
Autor: MVDr. Jiří Žák
Foto: MVDr. Jiří Žák

Odborné vyjádření v otázce:
- Kastrace toulavých a opuštěných zvířat - pochybení:

Opětovně se k nám dostal podnět o konkrétním případu, kdy útulek provedl resp. nechal provést kastraci nalezeného toulavého psa již během prvního týdne od jeho nálezu. V tomto novém případě dokonce hned druhý den od nálezu a umístění zvířete do útulku. Fena však již kastrovaná byla. Původní majitel, kterému se fena zaběhla, ji po pár dnech v útulku nalezl, fena však již byla bez vědomí majitele po chirurgickém zákroku za účelem kastrace.

Neuplynula-li zákonná lhůta 4 měsíců od nalezení zvířete a jeho umístění v útulku, je kastrace zvířete V ROZPORU SE ZÁKONEM.

Dovolujeme si upozornit, že podle ustanovení Občanského zákoníku (§1059) je vlastníkem nalezeného zvířete, umístěného v útulku, stále původní majitel a to po dobu 4 měsíců od vyhlášení nálezu obcí. Útulek musí zvířeti zajistit potřebnou základní veterinární a další potřebnou dočasnou péči. Chirurgické zákroky, které však nejsou nezbytné k zachování života nebo zdraví zvířete vykonané bez souhlasu a vědomí majitele zvířete, nebo v případě, kdy majitel zvíře do útulku nepředal s prokazatelným úmyslem se jej zbavit, darovat, či prodat, nebo neuplynula-li zákonná lhůta 4 měsíců od nalezení zvířete a jeho umístění v útulku, JE TAKOVÝTO ZÁKROK, jako je např. kastrace zvířete V ROZPORU SE ZÁKONEM. V případě, že majitel tuto skutečnost zjistí při nálezu zvířete, může podat na útulek trestní oznámení pro podezření ze spáchání hned několika trestných činů. Mohlo by se totiž jednat o trestný čin Poškození cizí věci (Trestní zákoník, §228), ale také Neoprávněné užívání cizí věci § 207. Na místě by byla také žaloba k občanskoprávnímu soudu pro způsobenou škodu nemajetkového původu.

Je pochopitelné, že útulky pro opuštěná zvířata propagují kastrace psů a dalších zvířat a snaží se realizovat kastrační programy, ale je potřeba dbát na to, aby nebyly porušovány související právní předpisy, které chrání vlastníka zvířete, popř. zvíře samotné. V jiném případě, který jsme již dříve uváděli, kdy jeden nejmenovaný útulek, či soukromý depozit opuštěných zvířat provedl či nechal provést kastraci chovné feny, již v prvním týdnu od přijetí do útulku, má majitel zvířete rovněž právo požadovat náhradu škody, která mu vznikne nebo vznikla v souvislosti s neoprávněnou kastrací zvířete či s jiným k záchově života nebo zdraví nepotřebném chirurgickém zákroku. V uvedeném případě má majitel zvířete velice velkou šanci na úspěch u případného soudního sporu.

Dovolujeme si také upozornit, že při prokázání pochybení útulku může být následný soudní spor a náhrada škody vzniklá majiteli zvířete, pro útulek, zvláště pak pro soukromý, v krajním případě i likvidační.

MVDr. Jiří Žák
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
------------------------------
Nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti k 1.1.2014, zkracuje lhůtu, kdy nalezené zvíře patří stále původnímu majiteli a to na dva, resp. čtyři měsíce (§ 1059). Zvíře má v souvislosti s tímto novým Občanským zákoníkem nové zvláštní postavení, respektive tzv. „Zvláštní význam“ (§494 zmíněného zákona).
Zákon na ochranu zvířat proti týrání dále stanoví : § 13b Toulavá a opuštěná zvířata, odst. (1) Obec může k regulaci populace toulavých a opuštěných zvířat provést písm. d) podporu činnosti k uskutečnění regulace populace omezováním nekontrolovaných zdrojů potravy a neplánovaného rozmnožování psů a koček podporováním jejich sterilizace.
Toto ustanovení Zákona č. 246/1992 Sb. však nesmí být v rozporu s jinými závazně platnými právními předpisy.

Kam dál: 

Charitativní kalendář policejních složek pro útulky

Falešné sbírky

Stop „množírnám“?

Senioři v útulcích

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...