Jak uvolnit svalový systém svého psa" - praktický seminář

Místo konání: Říčany
Kontakt: fatima@krasnacarodejka.cz
Termín: 6.2.2015

Čas: 9:30

"Jak uvolnit svalový systém svého psa" - praktický seminář


Kulturní centrum Labuť, Říčany u Prahy, od 9:30 do cca 16:00 (může se mírně protáhnout)

Seminář je určen pro každého, kdo má zájem prakticky se naučit bezpečně uvolnit svaly svého psa a získat základní znalosti o tom, co se děje pod kůží psa.

Semináře je určen pro účastníky se psem, neboť se jedná o praktickou výuku.
Účastníci obdrží certifikát Galen Center o účasti na tomto semináři. (Certifikát neslouží jako oprávnění k živnosti)

Cena semináře je 2 500,-Kč; Pro účastníky, kteří se již se psem zúčastnili nabízíme možnost oživit si získané informace a zúčastnit se ještě jednou bez psa za 290,-Kč.

Registraci můžete provést na: fatima@krasnacarodejka.cz

Po provedení registrace na uvedeném e-mailu Vám budou zaslány detailní informace k semináři spolu s platebními podmínkami k úhradě zálohy 500,-Kč.
Záloha je nevratná. V případě, že účastník zruší svou účast a místo zůstane volné záloha propadá; naplní-li jeho místo náhradník, lze zálohu použít na jiný termín.

Uvolnění a péče o svaly u psů není zbytečný přepych!

Svalový systém patří k nejdůležitějším v těle psa. Poranění svalu, a to i mikroskopické, ke kterému dochází při každodenních aktivitách, se může projevit i několik měsíců po jeho způsobení a nelze jej identifikovat žádným přístrojem. Poranění působí svalovou bolest, která může mít za následek celou řadu potíží způsobených řetězovou reakcí ulevováním jedné části těla psa a přetěžováním jiné. Nejsou výjimečné případy kulhání bez zjištění konkrétní příčiny, potíže se zažíváním bez jakékoliv reakce na léčbu včetně změny stravy, určitá netolerance až agresivita psa v komunikaci s ostatními psy způsobená strachem, aby druhý pes při hře nezavadil o bolestivé místo na těle a celá řada dalších dopadů svalové bolesti, znepříjemňující život našich psů.
Specifický typ masážních technik pomáhá s odstraněním poranění svalu a s tím spojené svalové bolesti a napětí. Zároveň je to způsob, kterým majitel sám může pomáhat předcházet zraněním a umožnit rychlejší regeneraci organismu a přispět ke zlepšení zdraví svého psa.

Svalový systém je jedním z 10 nejdůležitějších systémů v těle, přesto je velmi často podceňován. Poškozený sval může mít zásadní efekt na kosterní systém, stejně jako na cirkulační, či zažívací systém psa. Specifický typ masážních technik aktivizuje právě nervový systém, který upozorní mozek na blížící se činnost a zároveň zahřeje svaly, aby byly připravené na aktivitu. Je to způsob, jak předcházet zraněním. Vhodné doteky rozproudí tok krve, čímž rychleji doručí kyslík do potřebné oblasti a živiny do svalových buněk. Ty se nejen zahřívají, ale rovněž jim to poskytuje rychlejší možnost regenerace.

Přijďte se dozvědět více o tom, jak může bezpečné uvolnění svalového systému ovlivnit zdraví a jaké techniky jsou pro vašeho psa bezpečné.

Na semináři se dozvíte a naučíte jak/ý:

  • bezpečně pracovat se svalovým systémem vašeho pa
  • pozitivní vliv uvolnění svalového systému na organismus vašeho psa
  • stres, prostředí a každodenní aktivity ovlivňují vašeho psa, a jak tato negativa lze řešit pomocí vhodných masážních technik
  • prostřednictvím uvolnění svalového systému předcházet dopadům, které mohou mít případná zranění na každodenní pohyblivost psa
  • dopad má pohyblivost na celkové zdraví psa - tzn. psychiku (chování) a fyziologii (pohoda fyzická) zvláště v případě kloubních potíží, artritidy, či jiných potíží s vlivem na pohyblivost
  • základy anatomie, jaká je struktura kostry psa, funkce oběhového a lymfatického systému

Rovněž se naučíte praktická cvičení "pasivních pohybů" ke zlepšení zdraví kloubů a rozsahu pohybu psa.
Získané vědomosti a praktické dovednosti využijí jak majitelé psů s pohybovými obtížemi (artróza, dysplazie apod.), tak majitelé psů v tréninku (agility, dog dancing, sportovní kynologie atd.)

Těšíme se na Vás a Vašeho psa!

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST