Agility závody Pardubický psí festival

Místo konání: Dostihové závodiště Pardubice
Kontakt: agility-ppf@seznam.cz
Termín: 16.5.2015 - 17.5.2015

Čas: 7:00

Zveme všechny AGILIŤÁKY na
dvoudenní mezinárodní soutěž agility v rámci kynologické akce Pardubický Psí Festival na dostihovém závodišti Pardubice

Datum konání: 16. – 17. 5. 2015
Místo konání: Dostihové závodiště Pardubice, Pražská 607, 530 02 Pardubice
Terén: písek
Vedoucí akce: Eliška Dolníčková
Rozhodčí:

  • Jiřina Máčková – sobota
  • Kateřina Lerlová - neděle

Program:

sobota 16. 5. + neděle 17. 5.

  • 7:00 – 7:45 prezence 
  • 8:00 Jumping 

Agility
Zkoušky A1,A2,A3
Finále

Startovné: pro členy KA ČR a zahraniční účastníky:

  • 550,- Kč / 1. pes na dva dny
  • 350,- Kč / další pes na dva dny
  • 300,- Kč / 1. pes na jeden den
  • 200,- Kč / další pes na jeden den

Pro nečleny KAČR se startovné zvyšuje o 100,- Kč na psa na den.

Startovné zasílejte na č.ú. 670100-2212316110/6210
Variabilní symbol: číslo přihlášky
Zpráva pro příjemce: Jméno psovoda + psa uvedené na přihlášce

Přihlášky: pouze přes databázi KAČR
http://kacr.info/competitions/1734

Startovné je po datu uzávěrky nevratné, do data uzávěrky při vrácení platby strháváme
bankovní poplatky.
Po obdržení platby bude Vaše přihláška na webu zařazena mezi přijaté.
Počet týmů omezen na 100 na den.

Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2015 nebo do naplnění kapacity závodu.
Finále: Finále se zúčastní týmy umístěné do 10. místa včetně z agility nebo jumpingu. Pokud již tým kvalifikován do finále je z prvního běhu, kvalifikuje se tým umístěný za ním.
Ocenění: Ocenění prvních tří týmů v každé velikostní kategorii v každém běhu (jumping, agility, finále).
Protest: písemně po složení nevratného poplatku 500,- Kč odpovědné osobě.

Podáním přihlášky závodník přebírá odpovědnost za škody způsobené svým psem a zavazuje se, že uhradí startovné do uzávěrky, která je 30. 4. 2015. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

Podmínky účasti: Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění). Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi starší 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. Dodržování Řádu agility ČR. Každý psovod je povinen v areálu udržovat pořádek, především důsledně uklízet exkrementy po svém psu.

Občerstvení: V areálu závodiště

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

Případné dotazy pište na agility-ppf@seznam.cz

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST