Může veterinární lékař zadržet naše zvíře?

Publikováno: 24.11.2014
Autor: MVDr. Jiří Žák
Foto: MVDr. Jiří Žák

Nedávno jsem byl dotázán na případ, kdy klient předal do péče veterinárních lékařů své zvíře, avšak klient následně neměl dostatek financí na zaplacení celé částky za ošetření zvířete. Veterinární lékaři se rozhodli zvíře majitele na klinice zadržet, až do doby uhrazení celé dlužné částky, která se navíc měla navyšovat za každý den péče o zvíře v rámci tohoto zadržení. Vyvstává zde ale otázka, zdali si toto veterinární lékaři mohou po právní stránce vůbec od roku 2014 dovolit? Odpověď je: Těžko říct!

Nemáte na zaplacení u veterináře? Běžnou praxí by mělo být sepsání smlouvy o uznání dluhu nebo sepsání splátkového kalendáře.

Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) účinný od 1. 1. 2014, nově definuje zvíře a odlišuje jej tak právně v mnoha případech od neživé věci. Citace z NOZ: „Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.“

Otázka tedy je, zdali nedobrovolné zadržení zvířete na klinice, bez souhlasu jeho majitele neodporuje povaze zvířete, které může být citově vázáno na svého majitele a dlouhodobé a nedobrovolné odloučení může (na rozdíl od takového automobilu či jiné neživé věci) způsobit zvířeti nepřiměřený stres, který se může podepsat i na jeho celkovém zdravotním stavu. Naopak majitel může veterinární pracoviště žalovat za případné způsobení finanční či i duševní újmy z důvodu neoprávněného zadržení zvířete, ke kterému je majitel pracovně či i citově vázán. Běžnou praxí by mělo být sepsání smlouvy o uznání dluhu mezi oběma stranami, nebo sepsání splátkového kalendáře, veterinární lékaři mají možnost požadovat zálohu za veterinární péči, můžou také odmítnout poskytnout veterinární péči, (vyjma případů, kdy se jedná o poskytnutí první pomoci), pokud není klient ochoten za péči zaplatit. Možností je řada a rozhodně zadržení zvířete není jedinou možností, aby veterinární pracoviště zabránilo vzniku nebo narůstání dluhu. Velkou roli pak může hrát výše dlužné částky, o kterou se jedná. Veterinární lékař by se však rozhodně neměl chovat jako nějaký opravář automobilů, jak se může nabízet k přirovnání („zadržovací právo“). Takže na místě je varování kolegů veterinárních lékařů, aby si možnost zadržení zvířete dostatečně probrali se svými právníky, protože můžou vstupovat do obrovského rizika soudního sporu, který nemusí být tak jednoznačný, jak se může někomu na první pohled zdát. Je to dáno novým občanským zákoníkem a zvláště pak novým ustanovením o zvířeti. Majitelům v této situaci naopak radíme, aby dluh raději, co nejdříve zaplatili a tito mají jisté možnosti – půjčky financí ať už od banky, nebo od rodiny, známých a přátel. Klient musí být připraven zaplatit veškeré náklady veterinárnímu lékaři za poskytnutou veterinární péči. Zpětně může klient veterinárního lékaře žalovat za možné protiprávní jednání (zadržení zvířete na klinice). Podobný případ jsem nedávno konzultoval s naším odborníkem na soudní veterinární lékařství, doc. MVDr. Petrem Chloupkem, Ph.D. 

S dotazem na toto téma jsem se proto obrátil rovněž na Komoru veterinárních lékařů ČR. Odpověď přišla od MVDr. Gryma, člena představenstva KVL ČR, který tuto otázku již několikrát řešil s právníky. Dle názoru těchto právníků nemůže veterinární lékař zadržet zvíře a vymáhat tímto dlužnou částku, nebo dokonce zvíře prodat a tím se finančně kompenzovat. Veterinární lékař není exekutor, nicméně může využít jiných mechanismů - nechat si podepsat uznání dluhu, směnky, částku soudně vymáhat apod.


MVDr. Jiří Žák
Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Kam dál: 

Můžou nám myslivci zastřelit psa?

Regulace populace: Důvod k usmrcení zvířete?

Nejste náhodou i vy množitel (psů)? 

Bezdůvodné usmrcení zvířete / Bezprostřední ohrožení člověka zvířetem

Povinné čipování sníží počty opuštěných psů

Probíhající sbírky

Všechny články z této rubriky...