Podpálavská drkotačka

Místo konání: Mikulov na Moravě
Kontakt: info@jumpingdogs.cz
Termín: 7.3.2015

Čas: 7:00

Agility klub Jumpingdogs o.s. Lednice Vás srdečně zve na IV. ročník oficiálních závodů

PODPÁLAVSKÁ DRKOTAČKA

místo konání: hala stáje Hlavenka Mikulov

loc: 48°48'31.355"N, 16°40'27.307"E

povrch: písek

časomíra: elektronická

účastníci: počet omezen na 100 týmů

rozhodčí: Kateřina Lerlová

program:

  • 7:00 – 7:45 prezence 
  • 8:00 – Zahájení závodů

Jumping
Zkoušky A1, A2, A3
Agility

Změna programu vyhrazena!

Vyhlášení výsledků bude vždy po doběhu všech kategorií jednotlivých běhů.

startovné:

  • 350,- první pes, člen KAČR, zahraniční účastníci
  • 250,- druhý a další pes, člen KAČR, zahraniční účastníci
  • nečlen KAČR příplatek 100,-/tým

Zahraniční závodníci mohou po domluvě platit na místě.
Startovné je nevratné, pouze se zajištěním si náhradníka.

Kategorie veteránů bude otevřena pouze při přihlášení minimálně 5 týmů.

přihlášky a platby: Přihlašování probíhá výhradně elektronicky na www.kacr.info, kde také naleznete aktuální startovní listinu. Platby zasílejte na účet: 670100-2208591507/6210, variabilní symbol 07032015, do zprávy pro příjemce uveďte jméno psovoda a číslo VP. Potvrzení o platbě zašlete na mail: info@jumpingdogs.cz.
Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel!

podmínky účasti: Věk psa min. 18 měsíců, platné očkování, výkonnostní průkaz. Háravé feny je nutno nahlásit při prezenci a zajistit jim podložku na start. Za škody způsobené psem zodpovídá psovod. Závodu se nesmí zúčastnit pes s kupírovanýma ušima. V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi. Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa. Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody, způsobené závodníkům nebo dalším osobám během závodů. Soutěží se dle platného Řádu agility ČR.

ceny a vyhodnocení: Poháry, medaile a zajímavá překvapení. V každém běhu budou vyhlášeni a odměněni vždy minimálně 3 nejlepší týmy. Speciální cena: Nejlepší fena a nejlepší pes kategorie SA, MA, LA (součet agility a jumpingu)

občerstvení: zajištěno v místní restauraci

protest: po složení nevratné zálohy 700,- do 30 minut po skončení závodu

uzávěrka přihlášek: 15.2.2015 nebo po naplnění kapacity závodu

více informací: www.jumpingdogs.cz nebo Ing. Stanislav Čechlovský, tel: 774022163

FACEBOOKOVÁ UDÁLOST