Mikulášské dvojzkoušky

Místo konání: Jízdárna jezdecké školy Equus Kinsky v Hradišťku u Sadské
Kontakt: 604 91 72 55, polmari@seznam.cz
Termín: 30.11.2014

Čas: 7:15

ZKO Nymburk ve spolupráci s Jezdeckou školou Equus Kinsky
pořádá

Mikulášské dvojzkoušky

Datum: 30. listopadu 2014

Místo konání: jízdárna jezdecké školy Equus Kinsky v Hradišťku u Sadské 

GPS: 50°9'58.705"N, 14°56'55.866"E


Rozhodčí: Zdeněk Spolek

Program:

 • 7.15 – 7.45 prezence a veterinární přejímka kategorie A1
 • 7.50 měření psů
 • 8.00 prohlídka prvního parkuru
 • 1. zkouška - S, M, L
 • 2. zkouška - L, M, S
 • vyhlášení vítězů zkoušek A1
 • 10.00 – 10.30 prezence a veterinární přejímka kategorie A3
 • 10.35 prohlídka prvního parkuru
 • 1. zkouška - S, M, L
 • 2. zkouška - L, M, S
 • vyhlášení vítězů zkoušek A3
 • 12.30 – 13.00 prezence a veterinární přejímka kategorie A2
 • 13.05 prohlídka prvního parkuru
 • 1. zkouška - S, M, L
 • 2. zkouška - L, M, S
 • vyhlášení vítězů zkoušek A2

časy prezence a veterinární přejímky jsou ORIENTAČNÍ - budou upraveny po uzávěrce dle počtů přihlášených; pozdní příchod k přejímce bez telefonické omluvy (např. z důvodu zabloudění apod.) znamená automaticky odhlášení ze závodu bez nároku na vrácení startovného


Pravidla: dle pravidel KAČR

OCENĚNÍ: medailemi a cenami budou oceněny první tři týmy v jednotlivých zkouškách

Startovné:

 • 310,- Kč za prvního psa
 • 210,- Kč za druhého a každého dalšího psa jednoho psovoda
 • člen ZKO Nymburk ZDARMA
 • hostující člen ZKO Nymburk sleva 50%
 • nečlen KAČR + 100,- Kč za každého psa

Splatné do data uzávěrky převodem nebo složenkou na účet č. 181377498/0600, variabilní symbol číslo přihlášky vygenerované systémem kacr.info uvedené v přihlášce (pokud platíte za více týmů, zapište jako v.s. čísla přihlášek za sebou); spec. symbol 1411.
Do zaplacení startovného jste považováni pouze za náhradníky 

Uhrazené startovné se po datu uzávěrky nevrací. Před uzávěrkou v případě obsazení místa náhradníkem se startovné vrací v plné výši. Pokud nebude místo obsazené náhradníkem, je možné v případě odhlášení týmu před uzávěrkou startovné vrátit se storno poplatkem 30,- Kč na úhradu nákladů spojených s bankovními operacemi. V případě zrušení závodu z vůle vyšší moci (vichřice, požár, povodně apod.) bude vybrané startovné převedeno na závod v náhradním termínu nebo vráceno na žádost závodníka se storno poplatkem 30% na pokrytí nákladů závodu (ceny, tisk apod.).
Seznam přihlášených najdete na kacr.info

Uzávěrka: 24.11.2014 - nebo při naplnění kapacity 100 týmů (zaplacené přihlášky)

Martina Hronová - tel: 604 91 72 55, polmari@seznam.cz

PROPOZICE

PŘIHLÁŠENÍ

www.zkonymburk.cz