Otavský pohár

Místo konání: Písek
Kontakt: renata.voldanova@seznam.cz, tel.: 721 941 739
Termín: 11.10.2014

Čas: 8:30

ZKO Písek pořádá dne 11. 10. 2014 11. ročník závodu OTAVSKÝ POHÁR

Soutěžní kategorie:
A) ZZO s drobnými úpravami (poslušnost bez vodítka, sedni-lehni-vstaň), bez speciálních cviků
B) ZVV1 v plném rozsahu dle NZŘ

Rozhodčí: Petr Tůma
Figurant: Jiří Konvička
Startovné: 350,- Kč
Prezence: od 8:30 v klubovně na cvičišti
Uzávěrka přihlášek: 6. 10. 2014
Začátek: 9:00

Přihlásit se lze po telefonické dohodě i po uzávěrce, a to za startovné 400,- Kč.
Počet závodníků je omezen na 15 v kategorii A a 10 v kategorii B!
Každý účastník při prezenci předloží: očkovací průkaz s platným očkováním, členský průkaz ČKS se známkou na rok 2014 nebo doklad o členství v jiné organizaci zastřešené ČKS (chovatelský klub, klub speciálního výcviku,..)
Majitel háravé feny je povinen toto oznámit pořadateli a postarat se o její izolaci od ostatních psů.
Účast psů nesmí být v rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání!
V případě rovnosti bodů rozhoduje:

  • V kategorii A: aport, chůze u nohy bez vodítka, los
  • V kategorii B: stopa, poslušnost, obrana, los

Případný protest se zálohuje částkou 200,- Kč
Občerstvení bude zajištěno v klubovně ZKO
Za škody způsobené psem zodpovídá psovod!

Přihlášky a více informací: renata.voldanova@seznam.cz, tel.: 721 941 739
Startovné lze zaslat na účet: 190214498/0300, variabilní symbol: 11102014
Do přihlášky nezapomeňte uvést RZ vozidla, kterým přijedete, aby vám mohlo být vyřízeno povolení ke vjezdu!