EUROPEAN TREIBBALL START 2024

Místo konání: Tachyon Sport Arena
Kontakt: Tel: +420 776 506 109 E-mail: stoklasovabohdana@gmail.com
Termín: 14.4.2024

Čas: 9:00

Kolo FAST: V kole FAST, které je vždy stejné a probíhá podle Pravidel Treibball klubu ČR, jsou míče umístěny ve tvaru trojúhelníku ve vzdálenosti 6–20 m od brány. Špička trojúhelníku směřuje od brány. Počet míčů a jejich vzdálenost jsou určeny TRB třídou dle pokročilosti a kategorií podle velikosti. Pes musí všechny míče dopravit přes brankovou čáru z hřiště směrem ke psovodovi do brány ve stanoveném časovém limitu, přičemž začíná vždy vrcholovým míčem na špičce trojúhelníku, který musí dopravit do brány jako první. Dále je pořadí míčů libovolné.

Kolo SMART: V kole SMART jsou míče seskupeny do různých formací ve vzdálenosti 6-20 m od brány. Počet míčů a jejich vzdálenost jsou určeny TRB třídou dle pokročilosti a kategorií podle velikosti. Tvar formací i způsob práce s nimi stanoví pořadatel pro každý závod. Pes musí s míči provést požadované činnosti podle popisu a všechny míče musí dopravit přes brankovou čáru z hřiště směrem ke psovodovi do brány ve stanoveném časovém limitu.

V kole SMART budu použity prvky z různých evropských pravidel. Popis kola SMART bude zveřejněn do 1.2.2024.
Časy obou kol včetně trestných bodů se sčítají do výsledného hodnocení.

Pro kolo SMART platí následující ustanovení:
Pokud není stanoveno jinak, platí Pravidla Treibball klubu ČR.
Tým musí v časovém limitu 5 minut provést všechny úkoly předepsaným způsobem a v předepsaném pořadí.
Pes se musí pohybovat a nabíhat za míče podle diagramů uvedených u jednotlivých úkolů. Smí se zastavovat i vracet. Nesmí se příliš vzdálit od trasy uvedené ve schématu. Může se přiblížit i k jiným míčům, nesmí je ale oběhnout.
Pokud se psovi nedaří provést cvik v předepsané vzdálenosti, smí psovod opustit bránu/brankoviště a navigovat psa z kratší vzdálenosti. Po provedení cviku se psovod před přiťukáním míče musí vrátit do brány. Tým obdrží penalizaci za opuštění brankoviště/brány podle Pravidel Treibball klubu ČR za každý případ. Netýká se TRB Z, kde smí psovod po celou dobu práce psa doprovázet.
Pokud rozhodčí rozhodne, že úkol není správně plněn, přeruší týmu práci, sdělí důvod a vyzve tým k zopakování části, nebo celého úkolu.
Pokud pes poruší svojí činností formaci míčů tak, že rozhodčí dojde k názoru, že nelze v práci pokračovat, vyzve psovoda k opravení formace míčů. Penalizace za opuštění brány a brankoviště se v tomto případě neudělují, čas ale stále běží.

Budou otevřeny třídy TRB Z, TRB 1, TRB 2 a TRB 3 (pro kategorie S i L), kategorie Seniorů (nad 8 let) a kategorie Mladý psovod (do 15 let). Týmy spadající do těchto kategorií se mohou rozhodnout, zda je využijí nebo ne.

Počet týmů
Minimum: 15 závodících týmů
Maximum: 50 závodících týmů

Přihlašování
bude otevřeno 1.2.2024.
Uzávěrka pro podání přihlášky: 1.3.2024 nebo po naplnění limitu 50 závodících týmů.
Po doručení přihlášky dostanete pokyny k platbě. Uzávěrka pro doručení platby: 15.3.2024. Pro zajištění místa v pořadníku na závody je rozhodující datum doručení platby, nikoli datum odeslání přihlášky. Po doručení platby dostanete potvrzení o platbě. Do data uzávěrky pro doručení platby 15.3.2024 je možné stornovat přihlášku a platbu vrátit. Po tomto datu již je platba nevratná, lze ji ale převést na náhradníka.

Rozhodčí
Bohdana Stoklasová, Pavla Hejčová Langová, Jiří Čedík

EUROPEAN TREIBBALL START 2024 | Facebook