Speciální výstava - sheltie

Místo konání: Olomouc
Kontakt: dogofficeCZ@gmail.com 
Termín: 25.10.2014

Čas: 8:00

PROPOZICE