Speciální výstava - Jagdteriér

Místo konání: Žilina
Kontakt: chytrova.magda@gmail.com
Termín: 6.9.2014

Čas: 8:00

                                 KCHJgdtČ  Vás zve na SPECIÁLNÍ VÝSTAVU, která se koná 6. září 2014

Žilina, okr. Kladno
Program:
 • 8.00 - 9.00 hod. přejímka psů
 • 9.00 hod. zahájení výstavy
 • 9.15 -14.00 hod. posuzování
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 6. srpna 2014
Přihlášky, na kterých nebude nalepena složenka o zaplacení, nebudou přijaty!
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Hana Krpešová
Břežany n.O. 93
413 01 Roudnice n.L.
V RÁMCI VÝSTAVY SE BUDE KONAT CHOVNÝ SVOD
Třídy:
 • třída štěňat 4 – 6 měsíců
 • třída dorostu 6 – 9 měsíců
 • třída mladých 9 – 18 měsíců
 • mezitřída 15 – 24 měsíců
 • třída otevřená od 15 měsíců
 • třída pracovní* od 15 měsíců
 • třída vítězů* od 15 měsíců (pro psy a feny s titulem Klubový nebo Národní vítěz,
 • národní nebo mezinárodní šampion, Vítěz speciální  výstavy)
 • třída veteránů od 8 let
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.
K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu
původu hlášeného jedince.
*k přihlášce je nutno přiložit certifikát o vykonané zkoušce (vydává ČMKJ,Jungmanova 25 11525 Praha 1) či fotokopii dokladu o získaném titulu. Bez těchto příloh bude pes zařazen do třídy otevřené!
Tituly:  CAJC ČR, CAC ČR, res. CAC ČR, Vítěz SV 2014/ pes, fena/, Vítěz plemene(BOB), BOJ, BOV

Přiložené soubory

Propozice  (DOC 976 kB)
Přihláška  (DOC 176 kB)